Aktualności

Data publikacji: 2023-01-12
przy przejściu dla pieszych od lewej: burmistrz Tomasz Suś, radny Robert Bylica, radny Paweł Nowak

Zakończyły się prace związane z budową przejścia dla pieszych w Dziekanowicach. Jest to ważna inwestycja w bezpieczeństwo pieszych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej. Dodatkowo w ramach tego zadania wykonany został odcinek chodnika prowadzący od przejścia do skrzyżowania z drogą wewnętrzną.

Data publikacji: 2023-01-10
garderoba z pięcioma miejscami siedzącymi i lustrami

Już nie tylko profesjonalne kotary i oświetlenie, teraz także wysokiej jakości nagłośnienie oraz funkcjonalne garderoby. To efekt zrealizowanej inwestycji w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. Gmina Dobczyce po raz kolejny sięgnęła po środki zewnętrzne, które umożliwiły realizację zadania mającego na celu podniesienie jakości oferty kulturalnej.

Data publikacji: 2023-01-09
Za nami Jubileuszowy Halowy Turniej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Zakończył się dwudziesty Turniej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, który rozgrywany był 6 i 7 stycznia 2023 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym w Dobczycach. Po raz kolejny hala sportowa rozbrzmiała gwarem młodych piłkarzy i kibicujących im fanów.

Data publikacji: 2023-01-09
Akcja krwiodawstwa w Gminie Dobczyce

Podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, udało się pobrać 27 jednostek krwi. Od rana w sali konferencyjnej nie brakowało chętnych krwiodawców – do oddania krwi zgłosiły się 32 osoby.

Data publikacji: 2023-01-09
Kontrola szamba i przydomowych oczyszczalni

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości, dotyczących prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przeprowadza na terenie całej gminy intensywne kontrole.

Data publikacji: 2023-01-05
ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na członków Komisji konkursowych powoływanych do opiniowani ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2023  roku.

Data publikacji: 2023-01-05
na obrazku kalkulator

Na terenie Gminy Dobczyce w 2023 roku obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone Uchwałą nr LV/453/2022 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2022 r. poz. 7832).

Data publikacji: 2023-01-05
Historyczny krok w kierunku powstania długo wyczekiwanej obwodnicy Dziekanowic

Miło nam poinformować, że starania o realizację II etapu obwodnicy miasta Dobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964, a także obwodnicy miejscowości Dziekanowice, przyniosły pierwsze efekty. Końcem grudnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy przedmiotowej inwestycji wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji: 2023-01-04
Została podpisana umowa na wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Brzezowej

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę z Konsorcjum firm: Omega Zakład Sieci Wod.- Kan. Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Omega Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk (partner konsorcjum) na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych nr: 540095 Brzezowa – Osiedle II, nr 540094 Brzezowa – Osiedle I, nr 540092 Brzezowa – koło OSP -  Osiedle w miejscowości Brzezowa, Gmina Dobczyce”.

Data publikacji: 2023-01-03
na obrazku kalkulator

Informujemy o stawkach podatkowych, jakie będą obowiązywać w 2023 roku na terenie gminy Dobczyce w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Strony