Aktualności

Data publikacji: 2019-10-09
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe ARiMR

Myślenickie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 11 października (piątek) o godzinie 10.00 w Muzeum Niepodległości, Myślenice ul. Traugutta 11.

Data publikacji: 2019-10-08
odsłonięcie pomnika na Placu Dobczyckim

W miniony weekend delegacja z Dobczyc wzięła udział w obchodach jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast Versmold – Dobczyce. Szczególnie dwa dni były mocnym akcentem podkreślającym przyjaźń i wzajemne relacje partnerskie. Pokazały jak wiele łączy mieszkańców obydwu miast.
W piątkowe popołudnie Dobczycki Plac, na którym stoi ławeczka partnerstwa - prezent od mieszkańców Dobczyc - stał się znów ważnym punktem obchodów jubileuszowych. To tam został odsłonięty pomnik wykonany według pomysłu uczniów Gimnazjum CJD.

Data publikacji: 2019-10-07
Wojewódzka gala "Mistrzowie Agro" w Dobczycach, fot. gazetakrakowska.pl

Zwycięzcy wojewódzkiego etapu głosowania na małopolskich Mistrzów Agro spotkają się w Dobczycach. W najbliższy piątek (11 października) w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym odbędzie się oficjalna gala połączona z rozdaniem dyplomów i nagród.

Data publikacji: 2019-10-07
ranking "Rzeczpospolitej"

37. miejsce Gminy Dobczyce na 864 gminy miejskie i miejsko-wiejskie, a także 4. miejsce w Małopolsce to wyniki najnowszego rankingu „Rzeczpospolitej”. W skali województwa Gmina Dobczyce uplasowała się za takimi gminami jak: Nowy Targ, Gorlice czy Brzeszcze.

Data publikacji: 2019-10-04

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej zdecydowano o nadaniu parkowi miejskiemu w Dobczycach imienia „Władysława Kowalskiego” oraz zmianie nazwy ulicy Budowlanych na ulicę „Braci Kowalskich”. Podjęte jednogłośnie stosowne uchwały mają na celu wpisanie na stałe w przestrzeń miejską postaci tych zasłużonych dla Ziemi Dobczyckiej osób.

Data publikacji: 2019-10-04
Jan Hartabus wyróżniony tytułem "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej"

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” Panu Janowi Hartabusowi. Zarówno Kapituła Wyróżnienia analizująca wniosek, jak i radni dyskutujący nad projektem uchwały, byli zgodni co do słuszności jej podjęcia.

Data publikacji: 2019-10-03
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury przyznane

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach wręczył Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Data publikacji: 2019-10-03
Gmina Dobczyce liderem w powiecie

Gmina Dobczyce po raz kolejny znalazła się w dwudziestce najlepszych gmin Małopolski, a także utrzymała 1. miejsce wśród gmin powiatu myślenickiego! W ogólnym rankingu Gmina Dobczyce zajęła 20. miejsce na 179 ocenianych gmin.

Data publikacji: 2019-10-03
grafika przykładowa

Informujemy, że od 7 do 21 października prowadzone będą konsultacje dotyczące uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Data publikacji: 2019-10-02

Drogi Honorowy Krwiodawco, oddana przez Ciebie krew podczas akcji krwiodawstwa prowadzonej w ubiegłym miesiącu w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, wesprze zbiórkę dla druha OSP Skrzynka Pana Edwarda Cieleckiego, mieszkańca gminy Dobczyce, pilnie potrzebującego krwi do transfuzji. Na mocy porozumienia, zebrane 17 września w Dobczycach, 21 jednostek krwi przekazane zostanie na rzecz zbiórki dla Pana Edwarda.

Strony