Aktualności

Data publikacji: 2021-01-05

Starosta Myślenicki zawiadamia o wyłożeniu projektu modernizacji operatu ewidencyjnego dla obrębów: Brzączowice, Brzezowa, Kornatka, Stojowice. Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej.

Data publikacji: 2021-01-05
Burmistrz Tomasz Suś przyznał dotacje na 2021 rok dla klubów sportowych na realizację działań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. W sumie na ten cel przeznaczono 308 tys. zł, a beneficjentami zostało siedem klubów z gminy Dobczyce.
Data publikacji: 2021-01-04

Od stycznia 2021 r. PSZOK, z wyjątkowiem świąt i dni wolnych od pracy, czynny jest we wtorki w godzinach 10:00 - 18:00. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby, które pod pretekstem tzw. „nieodpłatnej pomocy sąsiedzkiej” notorycznie będą odwiedzać PSZOK

Data publikacji: 2021-01-04

Od stycznia 2021 roku Gminę Dobczyce czekają duże zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych. Nowe zasady związane są z nowelizacją przepisów dotyczących odpadów, głównie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Data publikacji: 2021-01-04

W załączonych dokumentach rozpisany został harmonogram dla gminnych sołectw, osiedli i ulic w Dobczycach. Osiedla – miasto Dobczyce – harmonogram wywozu odpadów na 2021 r. Miasto Dobczyce – ulice - harmonogram wywozu odpadów na 2021 r. Gmina Dobczyce – sołectwa - harmonogram wywozu odpadów na 2021 r.

Data publikacji: 2021-01-04

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do ośrodka Rehabilitycyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania  w 2021

Data publikacji: 2021-01-04

Uprzejmie informujemy, że przetarg nieograniczony na usługę „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych

Data publikacji: 2021-01-04
Nagrody i stypendia w dziedzinie sportu

Aktywni sportowcy, trenerzy, kluby i stowarzyszenia sportowe! Informujemy, że do 10 stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody burmistrza w dziedzinie sportu.

Data publikacji: 2020-12-31
odbiór śmieci

Przedstawiamy wstępny harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy Dobczyce na pierwsze dwa tygodnie 2021 r.

Data publikacji: 2020-12-28
dron badający jakość dymu

Powoli dobiega końca drugi rok kontroli palenisk, które prowadzone są przez Gminę Dobczyce. Jak już wielokrotnie informowaliśmy kontrole są prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, ostatnio do kontorli wykorzystane zostały także drony.

Strony