Aktualności

Data publikacji: 2021-09-30
Rusza kolejna edycja „Kalejdoskopu Matematycznego”

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas VIII i VII oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”.

Data publikacji: 2021-09-30
Rozbiegane Dobczyce mają 5 lat!

Podczas sesji Rady Miejskiej gościliśmy reprezentację stowarzyszenia Rozbiegane Dobczyce, które w tym roku obchodzi 5. urodziny. Z tej okazji, w obecności radnych, burmistrz Tomasz Suś wraz z zastępcą Edytą Podmokły i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Kaczorem wręczyli na ręce reprezentantów grupy serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju.

Data publikacji: 2021-09-30
Kornatka w gronie "Najpiękniejszycch Wsi Małopolski 2021"

W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Wieś 2021”. Wśród laureatów znalazło się także sołectwo z gminy Dobczyce – Kornatka, które otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2021” i nagrodę w wysokości 10 000 zł.

Data publikacji: 2021-09-29
I Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale

W ubiegłą niedzielę w królewskim mieście Dobczyce odbył się I Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale, pod Honorowym Patronatem Józefa Tomala Starosty Powiatu Myślenickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.

Data publikacji: 2021-09-24

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza  przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Data publikacji: 2021-09-23
Informacja o konieczności złożenia informacji/deklaracji podatkowych

Prowadzona z inicjatywy Starosty modernizacja ewidencji gruntów i budynków objęła m.in. aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Powierzchnie działek ewidencyjnych określone zostały z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogły ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostały nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostały ich funkcje. Zaktualizowane zostały dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków mogła, więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Data publikacji: 2021-09-22
Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Gościniec

W dniu 20.09.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „ My o zdrowie swoje dbamy i nałogom się nie damy”  złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gościniec z siedzibą  Kornatka 312, 32-410 Dobczyce.

Data publikacji: 2021-09-22
I Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale już 26 września w Dobczycach!

Już 26 września w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (ul. Szkolna 43), odbędzie się I Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale, pod Honorowym Patronatem Józefa Tomala  Starosty Powiatu Myślenickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.

Data publikacji: 2021-09-22
utrudnienia w okolicy Rynki w dniu 26 września 2021 r.

W związku z organizowanym przemarszem orkiestr dętych w ramach Festiwalu Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale w dniu 26 września 2021r. w Dobczycach, informujemy, że mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na trasie (ul. Wąska -> ul. Rynek -> ul. Jagiellońska -> ul. Witosa) w godzinach od 13:30 do 14:30. W czasie tym droga zostanie wyłączona z ruchu.

Data publikacji: 2021-09-22
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna).

Strony