Aktualności

Data publikacji: 2021-01-04
Nagrody i stypendia w dziedzinie sportu

Aktywni sportowcy, trenerzy, kluby i stowarzyszenia sportowe! Informujemy, że do 10 stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody burmistrza w dziedzinie sportu.

Data publikacji: 2020-12-31
odbiór śmieci

Przedstawiamy wstępny harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy Dobczyce na pierwsze dwa tygodnie 2021 r.

Data publikacji: 2020-12-28
dron badający jakość dymu

Powoli dobiega końca drugi rok kontroli palenisk, które prowadzone są przez Gminę Dobczyce. Jak już wielokrotnie informowaliśmy kontrole są prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, ostatnio do kontorli wykorzystane zostały także drony.

Data publikacji: 2020-12-28
zmiana godzin pracy urzędu w Sylwestra

Informujemy, że 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Urząd Gminy i Miasta Dobczyce będzie czynny do godziny 13:00. Kasa urzędu funkcjonowaćbędzie do 10:30.

Data publikacji: 2020-12-21
Uczniowie z gminy Dobczyce odkryli Małopolskę

Choć wiele jest ciekawych miejsc, które uczniowie dobczyckich szkół mogą zobaczyć w naszym województwie, to dzięki pilotażowemu projektowi "Odkrywamy Małopolskę", część z nich już udało im się poznać.

Data publikacji: 2020-12-18
bony szkoleniowe

Małopolska pomaga osobom pracującym w zdobyciu nowych umiejętności i dofinansowania do szkoleń. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje w całym regionie projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera zawodowa”. Każdy uczestnik otrzymuje pomoc doradcy zawodowego oraz brokera, który wspiera go w realizacji dofinansowanych bonów szkoleniowych.

Data publikacji: 2020-12-18
logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W tym roku drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem Pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zamian za 26 grudnia, jako dzień wolny od pracy wyznaczył 24 grudnia.

Data publikacji: 2020-12-17
Ostrzeżenie 1 stopnia dla powiatu myślenickiego - zanieczyszczenie powietrza

Dla powiatu myślenickiego oraz powiatów sąsiednich obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza. Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Data publikacji: 2020-12-17
komunikat wodomierze

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ponownie zwraca się do mieszkańców gminy z prośbą o samodzielne odczytanie wodomierzy i podanie ich stanów do 31 grudnia 2020 r. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Strony