Aktualności

Data publikacji: 2023-09-29
droga w trakcie remontu

Trwają prace nad przebudową odcinka drogi gminnej wewnętrznej - ul. Ogrodowej w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącej jezdni, budowy kanalizacji grawitacyjnej i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego.

Data publikacji: 2023-09-28
betonowa kapliczka z rozłożonym rusztowaniem

Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z 1881 r. pw. Matki Bożej na ul. Ogrodowej. Kapliczka wzniesiona została 3 sierpnia 1881 roku z fundacji Piotra i Marianny Leiców, jak głosi inskrypcja: „...w dzień znalezienia S. Szczepana”. Jest to kapliczka w formie wolno stojącego pomnika, z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Data publikacji: 2023-09-28
droga wysypana kamieniami

Rozpoczęła się modernizacja drogi na działce nr 265/1 w Stojowicach. Koszt robót wynosi 341 014,36 zł, z czego 53 709,80 stanowią środki wydatkowane w ramach Fundusz Sołeckiego.

Data publikacji: 2023-09-28
grafika przykładowa

Informujemy, że od 28.09.2023 r. do 12.10.2023 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Data publikacji: 2023-09-26
zielone drzwi ze skrzynką wyborczą

Postanowieniem Nr 153/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zostały powołane składy obwodowych Komisji Wyborczych 

Data publikacji: 2023-09-25
Uczestnicy Międzypokoleniowego Marszobiegu po Zdrowie w rękach trzymają puchary i nagrody

Podgoda nie sprzyjała ale humory dopisały uczestnikom Międzypokoleniowego Marszobiegu po zdrowie. W niedzielny poranek miłośnicy nordic walking i ruchu na świeżym powietrzu spotkali się w Parku Miejskim w Dobczycach aby wziąć udział w marszu.

Data publikacji: 2023-09-25
dzieci na rowerach startujące w zawodach rowerowych tuż przed startem

W miniony weekend Park Miejski w Dobczycach stał się areną zmagań miłośników jazdy na rowerze. W sobotę i niedzielę pasjonaci dwóch kółek mogli spróbować swoich sił na specjalnym torze sprawnościowym, aby w niedzielne popołudnie stanąć do walki o tytuł najlepszego. Mimo kapryśnej pogody zawody przyciągnęły sporo uczestników, którzy świetnie radzili sobie z przeszkodami na torze.

Data publikacji: 2023-09-25
urna i osoba składająca głos

Informujemy, że do 2 października 2023 roku można zgłaszać zamiar z korzystania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Data publikacji: 2023-09-23
pomarńzowy plakat

W Dobczycach w dniach od 23-września do 29 września 2023 r. odbyła się XV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2015. W turnieju udział wzięło 3226  uczestników. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z przeprowadzonego turnieju oraz z testu Coopera.

Data publikacji: 2023-09-22
małe dzieci huśtają się na chuśtawce

Karuzela talerzowa, zestaw zręcznościowy, huśtawka bocianie gniazdo i metalowy plac zabaw "zamek" to nowe elementy, które pojawiły się na placu zabaw zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Stadnikach

Strony