Aktualności

Data publikacji: 2022-07-25
Gmina Dobczyce ze wsparciem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla Terenów Popegeerowskich

Gmina Dobczyce została beneficjentem trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla Gmin Popegeerowskich. Burmistrz Tomasz Suś odebrał symboliczną promesę podczas specjalnego briefingu prasowego zorganizowanego w dniu 15 lipca 2022 r. w Oświęcimiu z udziałem wojewody Łukasza Kmity oraz posła Władysława Kurowskiego.

Data publikacji: 2022-07-25
Rada Miejska w Dobczycach przyznała honorowe wyróżnienia

Podczas L Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 14 lipca 2022 r., członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” Panu Kazimierzowi Jędrzejczykowi oraz tytułu Honorowego Ambasadora Gminy Dobczyce Panu Januszowi Jędrzejczykowi.

Data publikacji: 2022-07-25
25. Dni Dobczyc

Przyszło nam na nie poczekać dwa lata, teraz wiemy już, że było warto. XXV Dni Dobczyc przeszły do historii i chociaż emocje jeszcze nie opadły, to czas podsumować te trzy dni pełne atrakcji.

Data publikacji: 2022-07-25
Przerwa w dostawie wody - ul. Rzeźnicza, Kościuszki, Królowej Kingi

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2022 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w obrębie ulic: Rzeźnicza, Kościuszki, Królowej Kingi. Przerwa spowodowana jest wykonaniem koniecznych prac w obrębie sieci wodociągowej.

Data publikacji: 2022-07-22
Prosimy o oszczędne korzystanie z wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z miejskiej sieci. Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Data publikacji: 2022-07-22
Ważny komunikat dotyczący parkowania podczas kina plenerowego

W związku z dużym zainteresowaniem plenerowym kinem i powtarzającym się problemem parkowania w miejscach niedozwolonych, apelujemy o pozostawianie samochodów na parkingach w centrum miasta i miejscach dozwolonych.

Data publikacji: 2022-07-21
25 lat Dni Dobczyc - gala

W tym roku Dni Dobczyc zorganizowano już po raz 25. Jak wspominają pierwsi organizatorzy – Edward Żyła i Krzysztof Miękina, imprezy tego rodzaju miały miejsce już wcześniej, ale to właśnie w 1995 roku po raz pierwszy zorganizowano wydarzenie pod tą nazwą i wybrano 3. weekend lipca – termin, który pozostał z nami do dziś.

Data publikacji: 2022-07-20
Droga Stadniki-Bystrzyca przejdzie modernizację

W poniedziałek 18 lipca 2022 r. burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stadniki – Bystrzyca. W podpisaniu umowy wziął także udział kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.

Data publikacji: 2022-07-20
konsultacje społeczne

Informujemy, że od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w przedmiocie projektów statutów wszystkich sołectw położonych na terenie Gminy Dobczyce.

Data publikacji: 2022-07-19
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Festiwalowo przeciwko uzależnieniom”

W dniu 18.07.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Festiwalowo przeciwko uzależnieniom” złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”.

Strony