Aktualności

Data publikacji: 2021-07-01
grafika informacyjna z napisem: Pamiętaj, że w czasie spidu powszechnego GUS prowadzi również badania ankietowe

Oprócz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe.

Data publikacji: 2021-07-01
plakat promujący program

Pacjenci zgłaszający się do programu będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań krwi, serca i naczyń oraz konsultacji kardiologicznych i edukacyjnych wykonywanych przez personel Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2.

Data publikacji: 2021-06-28
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zatwierdzono zadania, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Jednym z nich jest zadanie zgłoszone przez Gminę Dobczyce – Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel wsparcie w wysokości 38 740,00 zł.

Data publikacji: 2021-06-24
Radni Rady Miejskiej i burmistzr Tomasz Suś

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Dobczycach Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzaniem z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za rok 2020.

Data publikacji: 2021-06-24
trawa - kompost

Zachęcamy do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Odpady te, możemy wykorzystać jako kompost w swoich ogródkach czy na działkach.

Data publikacji: 2021-06-22
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Data publikacji: 2021-06-21
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe każda gmina musi zapewnić bezpłatny przewóz niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21.rok życia.

Data publikacji: 2021-06-21
XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 23 czewrca 2021 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Data publikacji: 2021-06-19

Na najbliższe dni prognozowane są upały. Zachowajmy szczególne środki ostrożności oraz pamiętajmy o racjonalnym wykorzystywaniu wody.

Data publikacji: 2021-06-18
Konkursu ofert  na zdania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r.  zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Strony