Aktualności

Data publikacji: 2021-03-19
urna przed drzwiami urzędu

W związku z wprowadzeniem przez rząd od 20 marca 2021 r. nowych obostrzeń na terenie całego kraju oraz ponownym znacznym wzrostem zachorowań, również wśród pracowników, informujemy, że Urząd Gminy i Miasta Dobczyce z dniem 22 marca 2021 r. ogranicza bezpośrednią obsługę klientów.

Data publikacji: 2021-03-19
żywność w pudełku: chleb, jajka, olej, pomidory i napis: Zbiórka Żywności - Wielkanoc 2021

Komitet Społeczny „Dzielmy się na Wielkanoc” założony przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach organizuje zbiórkę żywności, z której pozyskane artykuły przekazane zostną najbardziej potrzebującym. Zbiórka odbywa się w dniach 18 - 20 marca 2021 r.

Data publikacji: 2021-03-17
logo ZUS - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

Data publikacji: 2021-03-15
komunikat

W związku z informacjami towarzyszącymi wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy około 12,2 MW” Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przekazuje informacje wyjaśniające.

Data publikacji: 2021-03-12

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia, na sesji Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 10 marca 2021 r., rozpatrywana była sprawa dot. zwolnienia z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

Data publikacji: 2021-03-12
kalkulator i rachunki

Przypominamy, że 15 marca 2021 r. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Data publikacji: 2021-03-12

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie informuje i przypomina, że w gminie Dobczyce działa INFOLINIA 601 683 298 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00. Obsługiwana przez koordynatora gminnego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.

Data publikacji: 2021-03-11

kartka z życzeniami

Data publikacji: 2021-03-10

Odmulenie rowu jagiellońskiego jest ważnym zadaniem, które ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Dobczyc, poprzez odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raby. Rów stanowi także zabezpieczenie przed powodzią. - Obecnie trwają prace, które mają na celu odmulić rów

Data publikacji: 2021-03-08
Nagroda Burmistrza w dziedzinie kultury

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 r.

Strony