Aktualności

Data publikacji: 2024-03-22
Biblioteka powróciła do Domu Ludowego w Stadnikach

To był szczególny dzień dla społeczności Stadnik. Po ponad dwóch dekadach do Domy Ludowego powróciła biblioteka, a wysłużony obiekt zyskał nowy wygląd. Otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach zainaugurowało nowy rozdział w historii Domu Ludowego i było zwieńczeniem jego generalnej przebudowy. To także wyjątkowy dzień dla zespołu dobczyckiej biblioteki, który zyskał nową przestrzeń do rozwoju.

Data publikacji: 2024-03-21
zdjęcie grupowe przedstawia uczestników i członków komisji turnieju

W ubiegłym tygodniu w Dobczycach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).

Data publikacji: 2024-03-21
zdjęcie grupowe przedstawia świetliczaki stojące w 2 rzędach w sali lekcyjnej, w ostatnim rzędzie dzieci stoją, w środkowym klęczą a w pierwszym czwórka dzieci leży na boku z głowami skierowanymi do środka

Zajęcia z Ignacym to istna reakcja łańcuchowa! I o tym też była mowa podczas przedostatnich już zajęć w ramach programu „Być jak Ignacy” Fundacji PGNiG. O tym, że niepodzielną rzecz jednak można podzielić i ile energii temu towarzyszy, dyskutowały Świetliczaki-Ignaczaki ze Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach.

Data publikacji: 2024-03-21
po podpisaniu umowy stoją: Antonina Trojan, Krzysztof Jan Klęczar, Tomasz Suś

We wtorek, 19 marca 2024 r., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się podpisanie umów na zadania wieloletnie dla beneficjentów Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wśród 28 takich zadań z Małopolski znalazło się także zadanie Gminy Dobczyce, które obejmuje dofinansowanie trzech linii.

Data publikacji: 2024-03-19
urna z głosem

Informujemy, że do 25 marca 2024 roku można zgłaszać zamiar z korzystania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Data publikacji: 2024-03-18
na scenie stoją w dwóch rzędach przedstawiciele samorządu wraz z laureatami Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu

Uroczysta Gala towarzyszyła tegorocznemu przyznaniu Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie sportu. W czwartkowe popołudnie w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach mieliśmy okazję gościć sportowców, trenerów i działaczy sportowych zrzeszonych w licznych klubach i stowarzyszeniach.

Data publikacji: 2024-03-15
na scenie stoją samorządowcy odbierającyc promesę wraz z marszałkiem

Samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych odebrali wczoraj z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego promesy z obszaru sportu, w ramach trzech konkursów, Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej (MIRS), Małopolski na Sportowo i Już Pływam.

Data publikacji: 2024-03-15
grupa dzieci stoją z Ignacym w rzędzie w rękach trzymają ulepione z plasteliny kule ziemskie

Tym razem Ignacy Łukasiewicz zaprosił Świetliczaków-Ignaczaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Dobczyc w niesamowitą podróż wgłąb ziemi. Dzieci dowiedziały się, że płaszcz otula nie tylko nas w zimniejsze dni, ale również jądro ziemi.

Data publikacji: 2024-03-12
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej

W załączniku zamieszczamy zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Data publikacji: 2024-03-11
koszyk z produktami spożywczymi w tle półki sklepowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach od lat we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie organizuje w naszej gminie zbiórki żywności. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w Wielkanocnej Świątecznej Zbiórce Żywności w dniach 15-16 marca 2024 r.

Strony