Aktualności

Data publikacji: 2022-07-08
Zmiana operatora obsługującego odbiór odpadów w gminie Dobczyce

Informujemy, że od 1 lipca odbiorem odpadów w gminie Dobczyce zajmuje się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie.

Data publikacji: 2022-07-07
Gmina Dobczyce wyróżniona w badaniu Gmina na 5!

Miło nam poinformować, że Gmina Dobczyce otrzymała wyróżnienie w badaniu Gmina na 5! SGH w edycji 2021/2022.

Data publikacji: 2022-07-06
Wypłaty świadczenia osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrain

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracam Państwa uwagę  na wprowadzone zmiany.

Data publikacji: 2022-07-06
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 28.06.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Kędzierzynki poznaje życie zdrowo - sportowo - bezalkoholowo” złożona przez: OSP Kędzierzynka 96, gm. Dobczyce.

Data publikacji: 2022-07-06
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 27.06.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Zdrowo - sportowo – bezalkoholowo – zajęcia profilaktyczne dla kobiet 60+” złożona przez Stowarzyszenie:  Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach, ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce.

Data publikacji: 2022-07-06
Prezydent miasta Zawiercie z wizytą w Dobczycach

W Dobczycach mieliśmy okazję gościć z wizytą prezydenta miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego. Jednym z punktów wizyty była realizowana w Dobczycach inwestycja – budowa Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Data publikacji: 2022-07-06
Kolejne umowy na budowę oświetlenia podpisane

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowy z Zakładem Wykonawstwa Energetycznego s.c. Marek Skupień, Anna Skupień na wykonanie oświetlenia w gminie Dobczyce. W podpisaniu umowy uczestniczyli Skarbnik Gminy Dobczyce Antonina Trojan oraz kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.

Data publikacji: 2022-07-05
Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzynce i Kornatce

Burmistrz Tomasz Suś podpisał dziś umowy z firmą PHU Pumar Marcin Puch, Paweł Sobczak S.C., reprezentowaną przez Pana Marcina Pucha, na wykonanie oświetlenia drogi w Skrzynce oraz w Kornatce. W podpisaniu umowy uczestniczyli Skarbnik Gminy Dobczyce Antonina Trojan oraz kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.

Data publikacji: 2022-07-05
Wkrótce przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach powstanie plac zabaw

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę z firmą COLOR-SPORT na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

Data publikacji: 2022-07-05
Monika Jasak-Dutkowska pozostaje Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś złożył na ręce Pani Moniki Jasak-Dutkowskiej przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. Gratulacje dla Pani Dyrektor złożyła również wiceburmistrz Edyta Podmokły.

Strony