Aktualności

Data publikacji: 2019-08-05

grafika - dowóz osób niepełnosprawnychPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej polegającej na dowozie do 14 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym (w tym co najmniej jedno dziecko na wózku inwalidzkim) oraz jednym opiekunem z terenu Gminy Dobczyce do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach lub innej Placówki Oświatowej na terenie Miasta Myślenice, w dni nauki szkolnej. Usługa ma być realizowana w okresie od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. (zamawiający przyjął 188 dni).

Data publikacji: 2019-08-05
tabliczka informująca przy drzwiach wejściowych do pokoju, gdzie mieści się stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Dobczyce znana jest z aktywności mieszkańców. Nic więc dziwnego, że działa tu ponad 50 stowarzyszeń, realizujących ciekawe projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe. Z myślą o wsparciu stowarzyszeń, w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce utworzone zostało stanowisko do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Data publikacji: 2019-08-02
dziecko układające klocki

We wrześniu 2019r. zostanie uruchomiony żłobek. Będzie się on mieścił w budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach przy ul. Szkolnej 27.

Data publikacji: 2019-07-31
burza

IMGW ostrzega przed wystąpieniem burz. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70km/h pomiędzy 11:00, a 22:30 w dniu 31 lipca 2019 r.

Data publikacji: 2019-07-30

Oferta realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako alternatywne zachowanie wobec uzależnień. Teren organizacji imprezy: remiza OSP w Brzączowicach.

Data publikacji: 2019-07-30
warsztaty w Brzączowicach

Stowarzyszenie BE-20, które w tym roku rozpoczęło działalność na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, uruchomiło w naszej gminie osiem Ośrodków Aktywności Edukacyjnej Seniorów. Spotykają się w nich osoby po sześćdziesiątym roku życia – razem spędzają czas, dbają o aktywność fizyczną, rozwijają umiejętności manualne.

Data publikacji: 2019-07-30
komunikat

W związku z dużym zainteresowaniem plenerowym kinem i powtarzającym się problemem parkowania w miejscach niedozwolonych, organizatorzy apelują o pozostawianie samochodów na parkingach w centrum miasta. Przypominamy, że na ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kasztelana Dobka obowiązuje zakaz ruchu, z wyłączeniem mieszkańców tychże ulic.

Data publikacji: 2019-07-29

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 617/12 o powierzchni 0.0570 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 - bez obciążeń.

Data publikacji: 2019-07-29
"Kino w dobrym klimacie", fot. Łukasz Dąbrowski

Zaskakującą i optymistyczną historią o muzyku Sixto Rodriguezie rozpoczęło się tegoroczne kino plenerowe pod murami miejskimi na Staromiejskim Wzgórzu w Dobczycach. Za uczestnikami już dwa pierwsze seanse, podczas drugiego bawiła do łez francuska komedia "Za jakie grzechy, dobry Boże?".

Data publikacji: 2019-07-29
Orlik w modernizacji

Trwa modernizacja nawierzchni boiska sportowego Orlik za Szkołą Podstawową nr 1 w Dobczycach. Zakres prac w ramach inwestycji obejmie m.in.: wykonanie podbudowy, drenażu i nowej nawierzchni ze sztucznej trawy.

Strony