Aktualności

Data publikacji: 2019-02-01

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach zaprasza mieszkańców Dobczyc i gminy na wykład prof. dra hab. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod tytułem „Wyspa wiecznej wiosny”.

Data publikacji: 2019-01-31
ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Data publikacji: 2019-01-31
grafika przykładowa

Powiatowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy, że posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Data publikacji: 2019-01-30
psy_grafika przykładowa

W ostatnich tygodniach w gminie Dobczyce nasilił się problem wolno biegających psów. Przypominamy, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także idące za tym obowiązki, które reguluje m.in. ustawa o Ochronie Zwierząt.

Data publikacji: 2019-01-29
Noworoczne spotkanie Emerytów

Końcem stycznia, tradycyjnie przy herbacie, spotkali się członkowie dobczyckiego Koła działającego przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myślenicach. Spotkanie, wciąż jeszcze w noworocznej atmosferze, było okazją do złożenia sobie życzeń, ale również podsumowania minionego roku.

Data publikacji: 2019-01-28
śp. Kazimierz Lenart

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Kazimierza Lenarta, zasłużonego druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Msza św. żałobna odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o 14:00 w kaplicy przy ul. Gancarskiej.

Data publikacji: 2019-01-25
Nagroda dla Gminy Dobczyce, fot. Paweł Stożek

Noworoczne spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski zwieńczyło wręczenie wyróżnień dla najlepszych samorządów Rankingu Gmin Małopolski 2018. Gmina Dobczyce uplasowała się na 17. miejscu, zajmując jednocześnie 1. miejsce wśród gmin naszego powiatu i otrzymując tytuł „Lidera Powiatu Myślenickiego”.

Data publikacji: 2019-01-23

sesjaV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 30 stycznia  2019 roku o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Data publikacji: 2019-01-22
Akademia Menadżera Innowacji  - grafika promująca projekt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Data publikacji: 2019-01-22
grafika - ostrzeżenie

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Strony