Aktualności

Data publikacji: 2023-05-04
uczestnicy uroczystych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja zgromadzeni na placu przed strażnicą w Dobczycach

Patriotyczny pochód ulicami miasta prowadzony przez Orkiestrę Dętą Dobczyce zainaugurował obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Dobczycach. Pomimo kapryśnej pogody w barwnym orszaku wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu maszerowali dworzanie i rycerze, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP oraz organizacji.

Data publikacji: 2023-05-04

życzenia dla strażaków

Data publikacji: 2023-04-28
napis: odbiór odpadów wielkogabarytowych i grafika przedstawiająca odpady

W związku z kierowanymi do Pani Sołtys prośbami mieszkańców wsi Kornatka, zmianie ulega termin odbioru odpadów wielkogabarytowych we wsi Kornatka. Dotychczasowy termin odbioru 09.06.2023 r. zostaje zmieniony na dzień 20.06.2023 r.

Data publikacji: 2023-04-28
korona zapory i w tle widziany zamek

Od 1 maja korona dobczyckiej zapory otwarta będzie przez cały tydzień. Zachęcamy do zapoznania się z godzinami otwarcia korony zapory.

Data publikacji: 2023-04-27
młode drzewka posadzone w parku miejskim

Pracownicy urzędu zorganizowali 20 kwietnia akcję sadzenia drzew. Nowe drzewa pojawiły się w Parku Miejskim w Dobczycach oraz na nieruchomościach gminnych zlokalizowanych w Dobczycach.

Data publikacji: 2023-04-26
Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie od 4 maja 2023r. do 1 czerwca 2023r.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na skutek wprowadzenia zmian w zakresie wynikającym z uwzględnienia uwag złożonych w ramach pierwszego wyłożenia:

Data publikacji: 2023-04-26
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice, której przedmiotem jest korekta Uchwały Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5356 z dnia 23.09.2016 r.) w zakresie likwidacji terenów komunikacji – drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku obowiązującego planu symbolem 6KDW w Brzączowicach.

Data publikacji: 2023-04-26
budynek szkoły podstawowej w Dobczycach

Pierwsze piętro Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach zostanie zmodernizowane. Wczoraj (26 kwietnia 2023 r.) burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę z wykonawcą inwestycji – Spółdzielnią Rzemieślniczą BUDMET.

Data publikacji: 2023-04-26
Nagroda Burmistrza w dziedzinie kultury

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2023 r.

Data publikacji: 2023-04-26
Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie, Dziekanowicach i Rudniku

W marcu rozpoczęły się prace w terenie nad realizacją prawie 13-milionewej inwestycji, jaką jest budowa sieci wodociągowej w Sierakowie, Dziekanowicach i Rudniku.

Strony