Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowanie nr 306/2019 w sprawie zmian w skaładach Obwodowych Komisji Wyborczych.


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych - Gmina Dobczyce
Miejsce: Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe, ul. Szkolna 43, Dobczyce
Termin: 1 października 2019 r. godz. 18.00

Postanowienie 291/2019


Informacja o sporządzeniu spisu wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684) Wójt Gminy Siepraw informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (pierwsze piętro, pokój nr 111) w terminie od dnia 24 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r., w godzinach pracy Urzędu t.j

- poniedziałek – 7:30 – 17:00;
- wtorek – czwartek 7:30 – 15:30.
- piątek – 7:30 – 14:00

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.


Skład komisji obwodowych
Postanowienie o powołaniu komisji obwodowych


Obwieszczenie z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów


Obwieszczenie z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Dobczyce obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 3.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda


Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 13 września 2019 roku, w godzinach od 7:30 do 14:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pokoju nr 105.


Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, w pokoju 214, II piętro.


Obwody głosowania  - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Okręgi wyborcze


Informacja Komisarzy Wyborczych w Krakowie w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Komisarzy o powołaniu komisji

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego – uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego

 


 

Informujemy, że została uruchomiona na potrzeby wyborów strona internetowa https://wybory.gov.pl, która docelowo będzie wykorzystywana jako portal konsolidujący serwisy informacyjne (wizualizacje) dotyczące wszystkich wyborów oraz referendów ogólnokrajowych.