Wybory do Europarlamentu

Wybory do Europarlamentu - 26 maja 2019 r.


Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10


Postanowienie nr 206/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informujemy, że Urzędnik Wyborczy Pani Danuta Krzynówek będzie pełniła dyżur w dniach 11.04, 19.04., 26.04 w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy i MIasta w Dobczycach w pokoju 105.


Urzędnik Wyborczy Gminy Dobczyce informuje, że losowanie uzupełnienia składów osobowych Komisji Wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. zostanie przeprowadzone w dniu 30.04.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce ( sala konferencyjna) o godz.13.00 .


Dodatkowe zgłoszenia i termin losowania składów obwodowych komisji wyborczych


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków obwodowych komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Obwody głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowych na wybory do Europarlamentu

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Zgłoszenia te przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie swojej kandydatury nie powoduje automatycznego powołania przez komisarza wyborczego w skład danej komisji. Kandydaci mogą zostać wybrani jedynie w przypadku zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż ustawowy skład komisji. Jeżeli liczba osób, które zgłosiły samodzielnie swoje kandydatury kandydatów jest większa niż liczba miejsc w komisji, które pozostały do obsadzenia wówczas urzędnik wyborczy przeprowadza spośród nich losowanie. Dokonywać zgłoszenia można za pomocą umieszczonych w załączniku formularzy - jeden wzór dla zgłaszajacych kandydata komitetów, drugi wzór dla samodzielnie zgłaszających się wyborców. Zgłoszenia można dokonywać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pok. 102 (sekretariat) od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00.


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.


I Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (parter).


Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w terminie od dnia 6 maja 2019 do 20 maja 2019 r., w godzinach pracy Urzędu t.j

- poniedziałek – 7:30:00 – 16:30;

- wtorek – piątek 7:30 – 15:15.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.