Wybory do Europarlamentu

Wybory do Europarlamentu - 26 maja 2019 r.


 

Informujemy, że Urzędnik Wyborczy Pani Danuta Krzynówek będzie pełniła dyżur w dniach 11.04, 19.04., 26.04 w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy i MIasta w Dobczycach w pokoju 105.


Obwody głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


 

Zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowych na wybory do Europarlamentu

 

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Zgłoszenia te przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie swojej kandydatury nie powoduje automatycznego powołania przez komisarza wyborczego w skład danej komisji. Kandydaci mogą zostać wybrani jedynie w przypadku zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż ustawowy skład komisji. Jeżeli liczba osób, które zgłosiły samodzielnie swoje kandydatury kandydatów jest większa niż liczba miejsc w komisji, które pozostały do obsadzenia wówczas urzędnik wyborczy przeprowadza spośród nich losowanie. Dokonywać zgłoszenia można za pomocą umieszczonych w załączniku formularzy - jeden wzór dla zgłaszajacych kandydata komitetów, drugi wzór dla samodzielnie zgłaszających się wyborców. Zgłoszenia można dokonywać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pok. 102 (sekretariat) od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00.

 


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.