Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Data: 

2019-03-19

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2019-03-19

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl