Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu

Data: 

2020-11-24

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Termin składania ofert na operatora upływa z dniem 16 grudnia 2020 roku. W tym terminie oferty należy złożyć w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl  oraz w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Szczegóły konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 201/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce znajdującym się w załączniku.

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-11-24

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl