Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wyniki otwartego konkuru ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach.

Data: 

2020-12-30

dowóz dzieci niepełnosprawnych Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do ośrodka Rehabilitycyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania  w 2021 roku Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach w wysokości 52 421,30 zł.

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-12-30

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl