Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r. - dowóz dzieci niepełnosprawnych

Data: 

2015-12-29

Przyznaje się dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach w wysokości 29 208,60 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 60/100).

Pełna treść zarządzenia w załączniku.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2015-12-29

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl