Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i tradycji na 2015 rok

Data: 

2015-03-12

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji w 2015 roku. W tym roku do rozdysponowania było 60 tysięcy złotych.Do konkursy zgłoszonych zostało 11 wniosków z 9 organizacji pozarządowych, które łącznie wnioskowały o kwotę 73.980,00 złotych. . W Komisji oceniającej znaleźli się, zgodnie zapisem w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych (które nie złożyły wniosku) oraz dwoje pracowników UGiM Dobczyce. Następnie propozycje Komisji zostały przedstawione pod ocenę panu Pawłowi Machnickiemu pełniącemu Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

Autor opracowania: 

Paweł Stożek

Data opracowania: 

2015-03-12

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl