Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.

Data: 

2016-03-14

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. Do rozdysponowania było 60 tysięcy złotych. Do konkursy zgłoszonych zostało 11 wniosków z 11 organizacji pozarządowych, które łącznie wnioskowały o kwotę 84 010,00 złotych.

W tym roku do konkursu zostały złożone bardzo różnorodne oferty, stowarzyszeń działających w naszej gminie od lat, ale też organizacji, które po raz pierwszy zaistnieją na naszym terenie. Wśród inicjatyw znalazły się m.in. warsztaty etnograficzne i muzyczne, zajęcia dla dzieci i seniorów, koncerty, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi i przedstawienia teatralne.     

W komisji oceniającej wnioski znaleźli się, zgodnie zapisem w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,przedstawiciele organizacji pozarządowych (które nie złożyły wniosku), pracownicy UGiM Dobczyce oraz dyrektor placówki kulturalnej z gminy.

Skład komisji: Paweł Piwowarczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Sabina Cygan – pracownik UGiM, Aleksandra Irzyk – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Communicare”, Natalia Maj – Dobczycki Klub Mam, Joanna Braś  - pracownik UGiM oraz członek Stowarzyszenia Dobczycki Klub Tenisowy „Top Spin”.   

Propozycje komisji dotyczące przyznania dotacji poszczególnym stowarzyszeniom zostały przedstawione Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce - Pawłowi Machnickiemu. Burmistrz przyjął decyzję komisji bez zastrzeżeń.

Zapraszamy Państwa zatem do korzystania z bogatej oferty kulturalnej, którą przygotowały prężnie działające w naszej gminie stowarzyszenia.

 

Autor opracowania: 

Sabina Cygan

Data opracowania: 

2016-03-14

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl