Wynik otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci do OREWu

Data: 

2018-12-28

dowóz dzieci niepełnosprawnychBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach w wysokości
48 181,50 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych, 50/100). Pełna treść znajduje się w załączniku.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2018-12-28

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl