Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data: 

2018-02-05

grafika dla otwartego konkursu ofertBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 28 lutego 2018 roku.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2018-02-05

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl