Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data: 

2019-02-07

otwarty konkurs ofertBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 01 marca 2019 roku zarówno w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl a po wydrukowaniu i podpisaniu  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2019-02-06

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl