Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Data: 

2016-02-10

Logo konkursuBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Termin składania ofert mija 04 marca 2016 r. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 lutego 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2016-02-10

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl