Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Data: 

2015-02-10

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce w następującym zakresie:

a) organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
b) udział w zawodach sportowych
c) organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
d) organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Dobczyce o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, otwartych dla mieszkańców.

 Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od dnia
01 kwietnia 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2015 r.

Szczegóły znajdują się w załączniku do zarządzenia.
 

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2015-02-10

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl