Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2015 r.

Data: 

2015-03-04

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego daje operatorem, który opracuje i wdroży program regrantingowy na 2015 r. w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu, zwany dalej Zadaniem od momentu ogłoszenia konkursu na realizację mikroprojektów do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach mikrograntów.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2015-03-04

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl