Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych

Data: 

2015-11-25

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.
Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

 

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2015-11-24

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl