Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty Konkurs Ofert na zadania w dziedzinie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data: 

2016-02-03

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert mija 24 lutego 2016 r. .

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 20/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 03 lutego 2016 r.

Autor opracowania: 

Sabina Cygan

Data opracowania: 

2016-02-03

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl