Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

Data: 

2020-03-17

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert na operatora upływa z dniem 8 kwietnia 2020 r. W tym terminie oferty należy złożyć w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl  oraz w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Wszystkie szczegóły konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu 61/2020 znajdującym się w załączniku.

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-03-17

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl