Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.

Data: 

2014-12-30

Przyznaje się dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą i dziećmi w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Gminy i Miasta Dobczyce” Stowarzyszeniu Integracji Rodziny WIĘŹ w wysokości 72 000,00 (słownie; siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2014-12-30

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl