Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych