Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe

Data: 

2012-02-29

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i tradycji. Szczegółowe informacje znajdą Panstwo w poniższych załącznikach.

Autor opracowania: 

Sabina Cygan

Data opracowania: 

2012-02-29

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl