Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w gminie Dobczyce

Data: 

2015-05-18

Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z procedurą dotyczącą artykułu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Został on złożony przez Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  na kwotę 2 tysiące złotych.

Autor opracowania: 

Zofia Kozielska

Data opracowania: 

2015-05-18

E-mail: 

zkozielska@dobczyce.pl