Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wakacje harcerskie 2018

Data: 

2018-07-03

Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z procedurą dotyczącą artykułu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Został on złożony przez Hufiec ZHP Myślenice na realizację zadania pod nazwą: „Wakacje harcerskie 2018 r.

Autor opracowania: 

Kozielska Zofia

Data opracowania: 

2018-07-03

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl