Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobczycach z zakresu profilaktyki uzależnień

Data: 

2015-05-19

Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z procedurą dotyczącą artykułu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Został on złożony przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach na kwotę 4 tysięcy złotych.

Autor opracowania: 

Zofia Kozielska

Data opracowania: 

2015-05-19

E-mail: 

zkozielska@dobczyce.pl