Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce

Data: 

2018-05-22

Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferta na kwotę 4000 zł została złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach.

Autor opracowania: 

Małgorzata Krzyżanowska

Data opracowania: 

2018-05-22

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl