Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Data: 

2020-02-05

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 26 lutego 2020 roku zarówno w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl, a po wydrukowaniu i podpisaniu  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-02-05

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl