Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Data: 

2020-02-05

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 26 lutego 2020 roku zarówno w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl, a po wydrukowaniu i podpisaniu  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-02-05

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl