Piątka z narodowych

Zdjęcie grupowe grupy tanecznej dla tle ściany w Mgokis Dobczyce. Na zdjęciu widzimy również Pana Burmistrz wraz z panem Adrianem Kulik

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie zorganizowało projekt edukacyjny „Piątka z narodowych”. Celem projektu było poszerzenie świadomości na temat tańców narodowych oraz poznanie podstawowych kroków i figur oraz strojów i zwyczajów.Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach zgłosiła się do udziału w konkursie we wrześniu 2022r.W tym celu stworzona została grupa taneczna 

Strony