Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Historia zmian Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postępowania pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy około 12,2 MW” na dz.o nr ewid.: 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18,716/19, 872/2 w Dobczycach.

WersjaCzynności
2020-12-29 11:30 przez Małgorzata Dudz...aktualna wersja
2020-12-29 11:29 przez Małgorzata Dudz...
2020-12-29 11:28 przez Małgorzata Dudz...