Interpelacje Radnych

Datasortuj rosnąco Temat interpelacji
2019-11-26 Interpelacja_Pan Stanisław Ciećko Radny Rady Miejskiej - zmiany w budżecie
2019-11-26 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - rozbidowa SP w Brzączowicach
2019-11-26 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Pan Stanisław Ciećko - Zakończenie pracy przy SP w Brzączowicach
2019-11-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - stanowiska postojowe dla niepełnosprawnych.
2019-10-10 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - uzupełnienie ubytków w asfalcie
2019-10-10 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - tablice informacyjne
2019-10-10 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - cmentarz komunalny
2019-10-03 Interpelacja_Pan Paweł Nowak Radny Rady Miejskiej - wiata przystankowa ul. Stadnicka
2019-10-03 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa w Brzączowicach
2019-08-21 Interpelacja_Pan Wiesław Szymoniak Radny Rady Miejskiej - oświetlenie ul. Laskowej
2019-08-21 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - Zbiornik
2019-08-21 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - odbiór śmieci
2019-08-21 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - aktywizacja seniorów
2019-08-21 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - utrzymanie rowów_ ul. Skalna
2019-07-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - budowa chodnika wraz z kanalizacją
2019-07-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - przejście dla pieszych
2019-07-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - przejście ul. Ogrodowa
2019-07-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - przejście piesze
2019-07-25 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - zły stan drogi
2019-07-24 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - modernizacja nawierzchni

Strony