Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodzin 2012-02-28 172
Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/293/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2004 r. dot. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i 2012-02-28 171
Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2012 rok. 2012-02-28 170
Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Myślenickiego. 2012-02-28 169
Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. 2012-02-28 168
Uchwała Nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobczyce 2012-02-28 167
Uchwała Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Stojowice. 2012-02-28 166
Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Stadniki. 2012-02-28 165
Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Skrzynka. 2012-02-28 164
Uchwała Nr XXII/163/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Sieraków. 2012-02-28 163
Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Rudnik. 2012-02-28 162
Uchwała Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Nowa Wieś. 2012-02-28 161
Uchwała Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Niezdów. 2012-02-28 160
Uchwała Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. 2013-02-13 159
Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Kornatka. 2012-02-28 159
Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Kędzierzynka. 2012-02-28 158
Uchwała Nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice. 2012-02-28 157
Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce. 2012-02-28 156
Uchwała Nr XXII/155/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzezowa. 2012-02-28 155
Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzączowice. 2012-02-28 154

Strony