Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Myślenicach 2012-05-30 196
Uchwała Nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiących własność Gminy Dobczyce 2012-05-30 195
Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy na terenie sołectwa Rudnik w gminie Dobczyce 2012-05-30 194
Uchwała Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2012-202 2012-05-14 193
Uchwała nr LIII/393/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stadnikach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2014-04-30 193
Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/13 z dnia 18 stycznia 2012 roku 2012-04-25 192
Uchwała nr XXXIX/291/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2013 - 2020. 2013-04-30 191
Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce. 2012-04-25 191
Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego. 2012-04-25 190
Uchwała Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania : zarządzania drogą wojewódzką nr 964 / od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 do skrzyżowania z drogą - ul. Obwodo 2012-04-25 189
Uchwała Nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Brzezowej, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2012-04-25 188
Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku 2012-03-28 186
Uchwała Nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzierzynce 2012-03-28 185
Uchwała Nr XXIII/184 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowicach 2012-03-28 184
Uchwała Nr XXIII/183/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach 2012-03-28 183
Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach 2012-03-28 182
Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku Komisariatu P 2012-03-28 181
Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 2012-03-28 180
Uchwała Nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2012-03-28 179
Uchwała Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce do realizacji projektu pn. "Równaj do najlepszych " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX "Rozw 2012-03-28 178

Strony