Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała Nr XXII/163/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Sieraków. 2012-02-28 163
Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Rudnik. 2012-02-28 162
Uchwała Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Nowa Wieś. 2012-02-28 161
Uchwała Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Niezdów. 2012-02-28 160
Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Kornatka. 2012-02-28 159
Uchwała Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. 2013-02-13 159
Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Kędzierzynka. 2012-02-28 158
Uchwała Nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice. 2012-02-28 157
Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce. 2012-02-28 156
Uchwała Nr XXII/155/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzezowa. 2012-02-28 155
Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzączowice. 2012-02-28 154
Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Bieńkowice. 2012-02-28 153
Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice. 2012-02-28 152
Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce 2012-02-28 151
Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce. 2012-02-28 150
Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzezowa 2012-02-28 149
Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: oceny aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego MiG Dobczyce 2012-03-15 148
Uchwała Nr XXI/147/12 rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 1359/3, stanowiącej własnoś 2012-02-03 147
Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach na 2012 rok. 2012-02-03 146
Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.10.2011 r. 2012-02-03 145

Strony