Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

27 marca 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe;
 3. przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach;
 4. zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
 5. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 6. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia