Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 17 marca 2017  roku o godz. 9:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

 

 

 

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

15 marca 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka;
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów;
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka;
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki.
 5. Wolne wnioski

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia