Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu  16 stycznia 2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
  4. Wnioski i interpelacje radnych.
  5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013.
  7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
  8. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.