Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja baner

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się w dniu 17 maja  2017  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

 

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska za I kwartał 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 roku poz. 3090).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku o godz. 1500w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu;
 2. opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych;
 3. zmiany uchwały NR XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 roku poz. 3090);
 4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 6. Wolne wnioski.