Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXIV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu  28 grudnia 2012 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych bez przetargu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2012 rok, Nr XX/142/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.