Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 25 stycznia  2017  roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

 

 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska za III i IV kwartał 2016 r.
 8. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji w III i IV kwartale 2016 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce na cele niezwiązane potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2017 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/181/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 roku;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce;
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

23 stycznia 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 2. stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce na cele niezwiązane potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Dobczyce;
 4. uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2017 rok;
 5. zmiany uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. uchylenia uchwały nr XXVIII/181/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 roku;
 7. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce;
 9. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia