Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 29.12.2016  roku  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

 

 

 

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

27 grudnia 2016 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie;
 2. uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2017;
 3. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017-2027;
 4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku;
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 6. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
 7. Wolne wnioski.