Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja

XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 18.12.2016  roku  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach.

 

 

 

Porządek obrad:        

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
  4. Wnioski i interpelacje Radnych.
  5. Wolne wnioski
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/193/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.