Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 26 października  2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

 

 

 

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wręczenie nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie oświaty.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Wolne wnioski
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok oraz informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok przez kierowników Urzędu GiM Dobczyce oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce pod nazwą Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wraz z zabudowaniami położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

24 października 2016 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbedzie sie wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce pod nazwą Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach;
 2. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu;
 3. opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum;
 4. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wraz z zabudowaniami położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce,
 5. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku;
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 7. Wolne wnioski.