Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner - sesja

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 28 września 2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wręczenie nagród w dziedzinie kultury.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Wolne wnioski
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
  z realizacji w II kwartale 2016 r. uchwały rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siepraw w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych zasilania w wodę m. Zakliczyn gmina Siepraw , m. Brzączowice gm. Dobczyce z rurociągu dn.200 Gorzków – Siepraw”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobczyce do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Spacerowej kategorii drogi gminne
  i wyłączenie jej z użytkowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Dobczycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

26 września 2016 roku o godz. 15:00w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Dobczyce.
 2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Siepraw w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych zasilania w wodę m. Zakliczyn gmina Siepraw , m. Brzączowice gm. Dobczyce z rurociągu dn.200 Gorzków – Siepraw”,
 3. przyjęcia przez Gminę Dobczyce do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
 4. pozbawienia ulicy Spacerowej kategorii drogi gminne i wyłączenie jej z użytkowania,
 5. przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Dobczycach,
 6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 8. Wolne wnioski.