Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner - sesja

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 7 września 2016  roku  o godz. 9:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:        

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji

4.Wnioski i interpelacje Radnych.

5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy i Miasta Dobczyce.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu 5 września 2016 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce,
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice,
  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa,
  4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka,
  5. uchwalenia statutu Gminy i Miasta Dobczyce.
  6. Wolne wnioski.