Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner - sesja

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 24 sierpnia 2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Wnioski i interpelacje Radnych.
5.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkaniowych
w budynku położonym w Dobczycach przy ul. Rynek 16.
7.    Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
8.    Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9.    Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 825/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
10.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce.
11.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce.
12.    Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce.
13.    Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siepraw w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych zasilania w wodę m. Zakliczyn gmina Siepraw , m. Brzączowice gm. Dobczyce z rurociągu dn.200 Gorzków – Siepraw”.
14.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce.
15.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
16.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
17.    Wolne wnioski.
18.    Zamknięcie sesji.

 

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkaniowych w budynku położonym w Dobczycach przy ul. Rynek 16,
 2. odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 3. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 4. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 825/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce,
 5. wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce,
 6. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce,
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,
 8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Siepraw w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych zasilania w wodę m. Zakliczyn gmina Siepraw , m. Brzączowice gm. Dobczyce z rurociągu dn.200 Gorzków – Siepraw”
 9. przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Skrzynce,
 10. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Wolne wnioski.