Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Sesja Rady miejskiejXXIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 09 listopada  2016  roku  o godz. 9:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

7 listopada 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice,
 6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 7. Wolne wnioski.