Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner - sesja

 

XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 29 czerwca  2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy i Miasta Dobczyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/364/14 Rady Miejskiej
  w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie Strategii Integracji
  i Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.